مبحث رایانه و جغرافیا

حجم فایل : 441.2 KB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 5
بنام خدا مبحث:رایانه و جغرافیا دوانگیزه برای استفاده جغرافیا از رایانه : * به روز کردن اطلاعات جغرافیا * ثبت آخرین تغییرات                کاربرد رایانه در جغرافیا عبارتند از :
الف )نرم افزار های آموزش جغرافیا
ب)کاربرد رایانه در پردازش داده های جغرافیایی
پ)جغرافیا و اینترنت
ت) کاربرد رایانه در طراحی و ساخت مدل های سه بعدی .
1. انجام پژوهش های جغرافیا:
الف) روش آنلاین (online)
ب) روش آفلاین (off line)
*اینترانت (ارتباط دهنده اجزای یک سازمان)
*اکسترانت (ارتباط دهنده اجزای چند سازمان پایان...